STORE

오프라인에서도 향기로운 디어보틀을 만나보세요!

 2017 대구 엑스코 홈테이블데코전 (종료)

 2017 서울 코엑스 홈테이블데코전(종료)

 2017 부산 벡스코 홈&라이프스타일 (종료)

 2017 일산 킨텍스 크리스마스페어(종료)

 2018 롯데백화점 평촌점 팝업스토어 (~2018.06.10)

           롯데백화점 본점 팝업스토어(~2018.05.17)

           롯데백화점 영등포점 팝업스토어(~2018.5.30)

           롯데백화점 수원점 팝업스토어(~2018.6.30)


2018 09 

         롯데백화점 평촌점 입점


페이스북
트위터
카카오스토리
네이버 블로그
밴드
구글 플러스
floating-button-img